Gibraltar Casino Licentie

gibraltar_casino_licentieGibraltar maakt deel uit van het Verenigd Koninkrijk, maar, met uitzondering van Buitenlandse Zaken en Defensie, regelt het wel zelf alles. Zo verleent Gibraltar zelf vergunningen aan online aanbieders van kansspelen. Deze ‘remote gambling licenses’ worden door de Licensing Authority uitgegeven in overeenstemming met de Gambling Act van 2005. Maar de Gibraltar Casino Licentie werd ook daarvoor al uitgegeven; sinds 1998. Al van het begin af aan wordt de Gibraltar Casino Licentie bovendien beschouwd als de belangrijkste gok licentie ter wereld en online casino’s met zo’n licentie worden dan ook als zeer betrouwbaar bestempeld.

Gibraltar Casino Licentie

Hoewel Gibraltar deel uitmaakt van de EU, zijn het toch voornamelijk Britse gaming sites die een Gibraltar Casino Licentie hebben. Tot de nieuwe wetgeving van november 2014, was het Verenigd Koninkrijk wel streng met de regels, maar tolerant voor landen die op de zogenaamde ‘witte lijst’ stonden. Casino’s die een vergunning en vestiging in 1 van die landen hadden, mochten ook Britse spelers in hun klantenbestand opnemen. Gibraltar stond ook op die lijst en geniet daarom een uitstekende reputatie voor wat betreft de licenties.

Gibraltar is klein in oppervlakte, maar groot als het op gokken aankomt en er zijn dan ook vele on- en offline  casino’s te vinden. Een belangrijke rol speelt de ‘Gibraltar Gambling Commissioner’ die voor  de Gibraltar Licensing Authority onderzoek doet bij nieuwe aanvragen.  Deze beoordeelt de aanvrager en controleert of aan de zeer strengen eisen wordt voldaan. De Gibraltar casino licentie omvat zeven verschillende typen. Welke wordt toegekend hangt af Gibraltar Casino Licentievan de beoogde activiteiten van de aanvrager. Daarnaast controleert de Authority ook of men voldoet aan ‘code of practice’ waaraan alle kansspel aanbieders gebonden zijn. Om voor een licentie in aanmerking te komen moet men een goed sluitend ondernemingsplan hebben en alle werkzaamheden moeten vanuit Gibraltar georganiseerd en uitgevoerd worden. Dit geldt niet alleen ten tijde van de aanvraag, maar ook continu tijdens de uitoefening van het bedrijf. De License Authority is namelijk te allen tijde gemachtigd de licentie in te trekken.

Wat is je leeftijd?

age